Samsung rendgeni

Nova generacija SAMSUNG AccE digitalnih rendgena sa pametnim, kompjuterski potpomognutim dijagnostičkim softverima (AI-Artificial Inteligence) garantuje korisnuku visok kvalitet dijagnostičke slike uz nisku dozu.

KVALITET uz inovativne opcije:

 • S-Align™ prikazivanje ugla detektora u odnosu na cev omogućava visoku preciznost u pozicioniranju za slobodna radiografska snimanja
 • S-Vue™ konstatan kvalitet slike u visokoj rezoluciji – Low dose napredna tehnika obrade slike isporučuje visoko-kvalitenu sliku i u uslovima nižih doza ekspozicije
 • Precizan menadžment zračenja –  Automatski kolimator sa optičkom kontrolom/usmeravanjem, redukuje polje zračenja.
 • Pediatric Exposure Management Precizno kontolisane doze za pedijatriju, programirani protokoli za pacijente shodno uzrastu i težini kroz 6 kategorija
 • Bariatric Exposure Management omogućava izbor nivoa ekspozicije u odnosu na anatomiju pacijenta (Large XL, 2XL) uz posebne protokole obrade slike
 • SimGrid™ nije potrebna rešetka za slikanje van stativa. Napredna obrada slike za efekat rasejanog zračenja samo jednim pritiskom na dugme
 • Smart Stitchin with S-Guide™ automatska višestruka ekspozicija sa kontrolom kamere i kontrolom kolimacije za prikaz kompletne anatomije na jednom snimku
 • BSI™ Bone Suppression Imaging prikaz samo mekih tkiva bez višestrukih ekspozicija
 • S-Share™ mogućnost deljenja detektora između različitih kompatibilnih modela rendgena
 • S-Enhance™ (Tube and Line Enhancement) vizualizacija ugradnog materijala
 • On-device CAD – napredan AI omogućava automatsku detekciju 5 najčešćih nalaza na radiografiji pluća: čvorovi-mase (Ndl), konsolidacije (Cons) intersticijalna neprozirnost (IO), pleuralni izlivi (PE), pmeumotoraks (Ptx). Kompjuterski potpomognut softver Auto Lung Nodule Detection ™ za detekciju koji identifikuje i obeležava noduse u plućima veličine 10-30mm. Detektuje i prikazuje verovatnoću za 5 velikih plućnih abnormalnosti: noduse, konsolidaciju, intersticijsku neprozirnost, pleuralni izliv i pneumotoraks na AP/PA grudnog koša tako da može poboljšati dijagnostičku tačnost i smanjiti vreme čitanja za radiologe.
 • Nova generacija AccE Detektora, sa staklom (S TIP) ili bez stakla (Glass-Free Detector, TIP F). Tehnologija bez stakla omogućava smanjenje težine detektora od 27% u poredjenju sa tehnologijom koja koristi staklo uz beskompromisni kvalitet slike. Zbog visokog DQE prikaz anatomskih struktura je jasan uz nizak nivo zračenja kod obe vrste detektora
 • Prior Exam Review poređenje prethodnih snimaka sa aktuelnim uz sugerisanje identičnih parametara snimanja
 • Cybersecurity rešenja omogućavaju poverljivost, integritet i dostupnost uz sveobuhvatan pristup pružanja besprekorne zaštite. Tri nivoa zaštite: prevencija upada, kontrola pristupa i zaštita podataka