Samsung ultrazvučni aparati

Nova generacija imidžinga koja kombinuje dve superiorne tehnike CrystalBeam ™ i CrystalLive ™ omogućava kristalno jasnu sliku na svim nivoima skeniranja

“State of art” tehnologija sa moćnim funkcijama veštačke inteligencije kako bi se korisnici oslobodili zadataka koji se ponavljaju, dok programi bazirani na veštačkoj inteligenciji „InteligentAssist™ pojednostavljuju tok rada automatskim merenjem i beleženjem brojnih prikaza jednostavnim klikom na dugme.

  • CrystalBeam™ (Massive Parallel Beamforming) je nova tehnologija oblikovanja slike koja uspostavlja značajno viši frame rate i brzinu transfera podataka koja je deset puta veća, sa jedanaest puta jačim procesingom podataka od konvencionalnog načina oblikovanja slike. Rezultat je slika izuzetne rezolucije
  • CrystalLive™ je nov način obrade slike koja kao rezultat ima jasnu vizualizaciju anatomskih struktura (HQVision ™), prikaz detalja atenuiranih regija kao što s u glava i kičma (ShadowHDR™) kroz kombinaciju visokih i niskih frekvenci, prikaz mikrovaskularizacije (MVFlow™) sa hemodinamikom