Retrofit Digitalna Radiografija GR40CW

Nadogradnja analognog na digitalni rendgen

Smanjite korake u toku posla, troškove i vreme uz Samsung GR40CW

Poboljšani tok posla u 3 koraka

GR40CW omogućava korisnicima da pojednostave svoje dnevne rutine.

Sa GR40CW, tok posla je tri puta brži nego sa CR sistemima, a GR40CW je iste veličine kao filmske/CR kasete, što vam omogućava da nadogradite svoju staru opremu na DR sistem bez problema. Automatska detekcija ekspozicije (AED) automatski prepoznaje vreme ekspozicije bez kablovske veze između rendgenskog generatora i detektora, što omogućava jednostavnu instalaciju. Smanjenjem koraka u toku rada, smanjuje se trošak i vreme dok se povećava produktivnost.

Brzi pregled

Pregled i akvizicija traju manje od 2 sekunde, a potpuna akvizicija manje od 7 sekundi. Lako je snimiti više slika nakon što vidite prvu sliku.

Konvencionalna dijagnostička upotreba

Ručni Stitching može da uhvati deo tela koji je veći od površine detektora. Dakle, gledanje veće površine tela je praktičnije snimanjem više slika.

Intuitivni korisnički interfejs

Intuitivni interfejs radne stanice omogućava korisnicima da lako upravljaju sistemom. Anatomska programirana radiografija (APR) bira odgovarajuću metodu snimanja za područja koja se snimaju kako bi se osigurali brzi pregledi.

Mirror View

Funkcija Mirror View obezbeđuje bezbedno deljenje ekrana GR40CW sa uređajem za prikaz pomoću Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Ovo može pomoći da se neprimetno donese ispravna i brza odluka o rendgenskom snimku, posebno korisno za ER/OR ili traumatska okruženja, gde više medicinskog osoblja treba brzo da dobije i proveri slike u realnom vremenu. Zbog toga, Mirror View može jednostavnom upotrebom da smanji vreme odgovora prve pomoći i rizik od kontaminacije u prostoriji OR.

Dijagnostička pouzdanost

Niska doza sa S-Vue™

S-Vue™ ne samo da pruža izvrsnost u kvalitetu slike, već i obezbeđuje bolju bezbednost pacijenata u radiografskim pregledima. Ovo može pomoći u promeni perspektive pacijenta za rendgensko zračenje i poboljšati zadovoljstvo pacijenata. Nivo doze se može smanjiti do 45% smanjenja doze za pedijatrijski abdomen, 15,5% za pedijatrijski grudni koš i 27% za pedijatrijske preglede glave sa naprednim algoritmom denoziranja.

Bone Suppression

Bez dodatnog podešavanja ili ekspozicije, Bone Suppression poboljšava jasnoću mekih tkiva potiskujući pojavu kostiju na slikama grudnog koša, što poboljšava vašu sposobnost otkrivanja čvorova. Možete lako da kreirate prateću sliku samo jednim klikom na ekranu.

SimGrid™

Samo jednim klikom, SimGrid™ vam omogućava da pružite bolju negu pacijenata sa većim zadovoljstvom i smanjenim stopama ponovnog pregleda bez upotrebe prenosive rešetke. Poboljšava kontrast slike smanjujući efekte raspršenog zračenja i stvara bolji kvalitet slike.

S-Enhance

Da bi podržao vašu dijagnozu, S-Enhance poboljšava jasnoću stranih tela (npr. cev, linija i/ili igla) na slikama grudnog koša, abdomena i L-kičme. Sa jednim klikom na ekranu, prateća slika se kreira bez dodatnih podešavanja ili ekspozicije rendgenskim zracima, pojednostavljujući tok posla.

S-Share™

S-Share™ može značajno povećati efikasnost korišćenjem različite postojeće kompatibilne opreme.

Omogućava ubrzano povezivanje za bolju sinergiju sa prestižnim digitalnim radiografskim sistemima.