Samsung HERA W10

Redefinisane imidžing tehnologije koje pokreće Crystal Architecture™

Cristal Architecture™, arhitektura imidžinga koja kombinuje CrystalBeam™ i CrystalLive™, zasnovana na S-Vue Transducer™, treba da obezbedi kristalno čistu sliku.

CrystalBeam™ je nova beamforming tehnologija koja je korisna u pružanju rezolucije slike visokog kvaliteta i povećane uniformnosti slika.

CrystalLive™ je Samsungov najnoviji mehanizam za ultrazvučno snimanje sa poboljšanom obradom 2D slike, 3D prikazivanjem i obradom signala u boji, koji nudi izvanredne performanse slike i efikasan tok rada tokom složenih slučajeva.

Fast Rendering

X3 GPU Memory*

High-Quality Images

X11 Processing power *

Fast Frame Rates

x10 Data Transfer Rate *

Fast Rendering

X3 GPU Memory*

High-Quality Images

X11 Processing power *

Fast Frame Rates

x10 Data Transfer Rate *

* Compared to the Samsung WS80A

Sofisticirane 2D slike dobijene pomoću CrystalLive™

Osvetlite skrivene strukture u zatamnjenim regijama

ShadowHDR™ selektivna primena niskofrekventnih i viskofrekventnih ultrazvukova da bi se prosvetlili delovi kod kojih dolazi do atenuacije

Uklonite zamućene delove na slici

HQ Vision™ pruža jasnije slike ublažavanjem karakteristika ultrazvučnih slika koje su blago zamućene

Filter za smanjenje šuma i poboljšanje kvaliteta 2D slike

ClearVision obezbeđuje jasnije granice tkiva koristeći filter za smanjenje šuma i tako generiše oštre 2D slike. Smanjuje halo artefakt koji se javlja kada je kontura tkiva pojačana i uklanja šumove na granicama tkiva.

3D/4D performanse na najvišem nivou

Prikažite detaljnu 3D anatomiju koristeći RealisticVue

RealisticVue™ prikazuje 3D anatomiju visoke rezolucije sa izuzetnim detaljima i realističnom percepcijom dubine. Smer izvora svetlosti koji bira korisnik stvara senke za bolje definisane anatomske strukture

Vizuelizujte unutrašnje i spoljašnje strukture koristeći CrystalVue™

CristalVue™ je napredna tehnologija prikazivanja volumena koja poboljšava vizuelizaciju unutrašnjih i spoljašnjih struktura u jednoj prikazanoj slici koristeći kombinaciju intenziteta, gradijenta i položaja

HDVI

HDVI™ je tehnologija za prikazivanje volumena koja poboljšava vizuelizaciju ivica i malih struktura.

Obogaćen dijagnostički sistem pomoću veštačke inteligencije

Automatski alat za dijagnozu srca fetusa

HeartAssist™, funkcija zasnovana na deep learning tehnologiji, obezbeđuje automatsku klasifikaciju ultrazvučne slike i prikaze i rezultate merenja potrebne za dijagnozu srca fetusa

Automatska klasifikacija i označavanje slika

VievAssist™, funkcija zasnovana na deep learning tehnologiji, obezbeđuje automatsku klasifikaciju ultrazvučnih slika i označavanje struktura kako bi se skratilo vreme prilokom pregleda

Automatsko merenje fetalne biometrije

BiometryAssist™, funkcija zasnovana na deep learning tehnologiji, je automatska tehnologija za biometrijsko merenje. Omogućava korisnicima da izmere parametre rasta fetusa jednim klikom uz održavanje konzistentnosti pregleda.

Funkcija za izdvajanje središnje linije i debljine endometrijuma

Uterine Contour je funkcija koja pomaže u identifikaciji malformacija materice. Automatski izdvaja središnju liniju i debljinu endometrijuma i pruža koronalni prikaz u 3D

Izmerite mozak fetusa jednim klikom

5D CNS+™ koristi inteligentnu navigaciju da obezbedi 6 merenja iz 3 poprečna preseka mozga fetusa, kako bi se poboljšala ponovljivost merenja i pojednostavlji pregled

Proverite rast i težinu fetusa

5D Limb Vol.™ je poluautomatizovana funkcija za brzo i precizno merenje zapremine nadlaktice ili butine iz 3 jednostavne polazne tačke na jednom skupu podataka o zapremini. Ova merenja se zatim mogu koristiti za izračunavanje tačne procene težine fetusa, kao i za pružanje dodatnih informacija u vezi sa statusom fetusa

Poluautomatsko merenje LV MPI i RV MPI

MPI+™ – procena sistolne i diastolne funkcije leve i desne ventrikule kod fetusa

Analizirajte označene lezije na dojci

S-DETECT™ for Breast tehnologija koja omogućava podršku u detekciji i analizi lezija u dojci (Breast Imaging Reporting and Data System-BI-RAD™ Score)

Ispitajte srce fetusa, uključujući dinamiku krvotoka

5D Heart Color™ pruža 9 standardnih ravni srca koristeći fetalne STIC podatke kao i važne informacije o razvoju fetalnog srca na lak i tačan način u skladu sa AIUM smernicom. Pored toga, nudi namenske postavke, prediktivni kursor, dijagnostičko upozorenje i vremenske tačke za dijastolu/sistolu srca.

Procenite rizik od neplodnosti koristeći podatke o zapremini

5D Follicle™ identifikuje i meri više folikula jajnika u jednom skeniranju za brzu procenu veličine i statusa folikula tokom kontrolisane simulacije jajnika. Ova funkcija koristi 3D podatke o zapremini da bi pomogla u dobijanju tačnih merenja i smanjila varijacije korisnika.

Napredni opis krvnih sudova i karakterizacija protoka

Prikažite protok u krvnim sudovima u 3D prikazu

LumiFlow™ je funkcija koja vizualizuje protok krvi u 3-dimenzionalnom prikazu kako bi se intuitivno razumela struktura krvotoka i malih krvnih sudova

Vizuelizujte spore protoke u mikrovaskularnim strukturama

MV-Flow™ prikaz mikrovaskularnih protoka u 2D/3D

Ispitajte periferne krvne sudove sa direkcionim Power Dopplerom

S-Flow™ funkcija koristi tehnologiju doplera usmerene snage, omogućavajući vam da pregledate čak i periferne krvne sudove

Efikasna saradnja u realnom vremenu, prilagodljiva načinu na koji radite

SonoSync™ je dostupan na računaru i pametnom telefonu kao rešenje za deljenje slika u realnom vremenu koje omogućava komunikaciju i prenos slike sa ultrazvuka na druge modalitete radi kolaboracije i obuke

HelloMom™ je jednostavno i bezbedno rešenje za deljenje slika generisanjem QR koda za izabrane slike fetusa. Trudnice i porodica mogu da preuzimaju slike fetusa skeniranjem QR koda pomoću pametnog telefona, smanjujući muke oko instaliranja posebne aplikacije.

Touch Gesture

Intuitivno Vam omogućava da rotirate, zumirate, isecate i pomerate 3D slike direktno sa ekrana osetljivog na dodir.

Conextual Button

Kontekstualno dugme u zavisnosti od korisnikovog izbora ultrazvučnih inspekcijskih stavki, potrebne dijagnostičke funkcije mogu biti dodeljene dugmadima na kontrolnoj tabli da bi se smanjio problem sa izborom menija.

QuickPreset

Jednim dodirom, korisnik može da izabere najčešće korišćenjih sondi i unapred podešenih postavki.