Samsung HM70 EVO

Izuzetan kvalitet skeniranja

Filter za smanjenje šuma i poboljšanje kvaliteta 2D slike

ClearVision obezbeđuje jasnije granice tkiva koristeći filter za smanjenje šuma i tako generiše oštre 2D slike. Smanjuje halo artefakt koji se javlja kada je kontura tkiva pojačana i uklanja šumove na granicama tkiva.

Uklonite zamućene delove na slici

HQ Vision™ pruža jasnije slike ublažavanjem karakteristika ultrazvučnih slika koje su blago zamućene.

Uniformna slika

S-Harmonic™ pomoću tehnologije pulsne inverzije poboljšava jasnoću slike. Smanjujući šum signala, S-Harmonic™ pruža ujednačenije ultrazvučne slike.

S-Flow™

S-Flow™ funkcija koristi tehnologiju doplera usmerene snage, omogućavajući vam da pregledate čak i periferne krvne sudove.

Povećana operativna efikasnost

Jednostavni, intuitivni interfejsi omogućavaju korisnicima da odmah krenu sa poslom u hitnim situacijama. HM70 EVO je osmišljen da obezbedi glatke akcije sa bilo kog mesta, izbegavajući kašnjenja uzrokovana konfiguracijom.

Samsung je razmotrio i najsitnije detalje upotrebljivosti kako bi podržao korisnike sa izuzetnim performansama.

Intuitivno podešen interfejs

Intuitivni tasteri i raspored na ekranu su optimizovani da jasno pružaju informacije i omogućavaju jednostavno izvođenje složenih radnji.

Prikažite slike i snimke preko celog ekrana

U prikazu preko celog ekrana, ultrazvučni pregled se može obaviti dok se gleda slika/snimak koji je u potpunosti proširen na ceo monitor.

Brzo pregledajte čak i u hitnim slučajevima

U hitnim slučajevima, funkcija QuickExam omogućava početak pregleda sa privremenim ID-om, a informacije o pacijentu se mogu izmeniti nakon pregleda.

Sačuvajte slike direktno na USB memoriju

Funkcija QuickSave omogućava da se slike sačuvaju direktno na USB memoriji tokom pregleda.

Izaberite svoju sondu i unapred podešenu kombinaciju jednim dodirom

Jednim dodirom, korisnik može da izabere najčešće kombinacije sonde i preseta. QuickPreset povećava efikasnost kako bi ceo dan skeniranja učinio jednostavnim i lakim.

Anatomske informacije pri skeniranju

EzAssist™ pruža anatomske informacije o ljudskom telu na ekranu za usmeravanje lakog ultrazvučnog skeniranja za početnike.

Veoma upotrebljiv dizajn