Samsung RS80 EVO

Crystal Architecture™, arhitektura slike koja kombinuje CrystalBeam™ i CrystalPure™, dok je zasnovan na S-Vue Transducer™, treba da obezbedi kristalno čistu sliku.

CrystalBeam™ je nova tehnologija za formiranje snopa koja je korisna u pružanju rezolucije slike visokog kvaliteta i povećane uniformnosti slika.

CrystalPure™ je Samsungov najnoviji ultrazvučni mehanizam za obradu slike sa poboljšanom obradom 2D slike, obradom signala u boji i naprednim intelektualnim algoritmom koji nudi izvanredne performanse slike i efikasan tok rada tokom složenih slučajeva.

GPU Memory*

for fast rendering speed

Processing Power*

for high-quality images

Data Transfer Rate*

for fast frame rates

GPU Memory*

for fast rendering speed

Processing Power*

for high-quality images

Data Transfer Rate*

for fast frame rates
* Compared to the Samsung RS85 V1.0

Sofisticirane 2D & Color slike dobijene pomoću CrystalPure™

Uklonite šumove i pojačajte ivice

PureVision™ tehnologija za supresiju šuma u slici i isticanje ivica radi uniformno jasne slike

Osvetlite skrivene strukture u zatamnjenim regijama

ShadowHDR™ selektivna primena niskofrekventnih i viskofrekventnih ultrazvukova da bi se prosvetlili delovi kod kojih dolazi do atenuacije

Uklonite zamućene delove na slici

HQ Vision™ pruža jasnije slike ublažavanjem karakteristika ultrazvučnih slika koje su blago zamućene od stvarnog vida

Vizuelizujte spore protoke u mikrovaskularnim strukturama

MV-Flow™ prikaz mikrovaskularnih protoka
.

Ispitajte periferne krvne sudove sa direkcionim Power Dopplerom

S-Flow™ funkcija koristi tehnologiju doplera usmerene snage, omogućavajući vam da pregledate čak i periferne krvne sudove

Prikažite protok u krvnim sudovima u 3d prikazu

LumiFlow™ je funkcija koja vizualizuje protok krvi u 3-dimenzionalnom prikazu kako bi se intuitivno razumela struktura krvotoka i malih krvnih sudova

Napredne tehnologije za pouzdanu procenu

Prikažite i kvantifikujte tvrdoću tkiva neinvazivnom metodom

S-Shearvave Imaging™ omogućava neinvazivnu procenu tvrdih tkiva u različitim oblastima. Elastogram označen bojom, kvantitativna merenja, opcije prikaza i funkcije ROI koje bira korisnik su korisni za tačnu dijagnozu.

Analizirajte označene lezije na dojci pomoću veštačke inteligencije

S-DETECT™ for Breast tehnologija koja omogućava podršku u detekciji i analizi lezija u dojci (Breast Imaging Reporting and Data System-BI-RAD™ Score)

Analizirajte označene lezije na tiroidnoj žlezdi pomoći veštačke inteligencije

S-DETECT™ for Thyroid tehnologija koja omogućava podršku u detekciji i analizi lezija u tiroidnoj žlezdi (Thyroid Imaging-Reporting and Data System-TIRADS™ Score)

Alat za otkrivanje funkcionalnih promena krvnih sudova

Arterial Analysis™ detektuje funkcionalne promene krvnih sudova, obezbeđujući merne vrednosti kao što su krutost, debljina intime-medija i brzina pulsnog talasa zajedničke karotidne arterije. Pošto se funkcionalne promene dešavaju pre morfoloških promena, ova tehnologija pomaže u ranom otkrivanju kardiovaskularnih bolesti

Kvantifikacija i grafikoni za levu komoru

Strain+ je kvantitativni alat za merenje globalnog i segmentnog pomeranja zida leve komore (LV). U Strain+, tri standardna prikaza LV i Bull’s Eye su prikazani na četvorostrukom ekranu za laku i brzu procenu funkcije LV

Intuitivno više modularno fuziono snimanje sa visokom preciznošću

S-FUSION™ Savremena komparativna analiza slike u realnom vremenu kompatibilna sa više modaliteta (PET-CT, CT, MRI) i visokom preciznošću. S-FUSION™ za prostatu omogućava precizno prepoznavanje i navođenje biopsije u realnom vremenu zasnovano na 3D MRI modelu

Matching Auto omogućava automatsku početnu registraciju pričvršćivanjem spoljnih markera na telo pacijenta pre nego što se S-Fusion™ pregled obradi, što pomaže da se obezbedi brz i precizan pregled.

Automatsko pozicioniranje pomaže brzom i efikasnom pregledu sa inicijalnom registracijom u jednom koraku između CT/MR i ultrazvučnih snimaka pozicioniranjem sonde na sredini stomaka pacijenta.

Automatska kalibracija podržava automatsku funkciju kalibracije u realnom vremenu koja vam pomaže da izvršite preciznije i pouzdanije procedure.
.

Korekcija deformacije je funkcija za poboljšanje tačnosti registracije sa MR slikom ispravljanjem deformisanog oblika prostate kada se sonda kompresuje tokom procedure i korisna je za proceduru ciljane biopsije.

3D modeliranje omogućava bezbednu navigaciju i precizno navođenje tokom biopsije prostate na osnovu 3D modela kreiranih iz MR baze podataka, a takođe pruža funkciju za izveštavanje o lokaciji biopsije.

Deljenje slika, konsultacija i daljinsko upravljanje ultrazvučnim sistemom u realnom vremenu

SonoSync™ je dostupan na računaru i pametnom telefonu kao rešenje za deljenje slika u realnom vremenu koje omogućava komunikaciju i prenos slike sa ultrazvuka na druge modalitete radi kolaboracije i obuke

Conextual Button

Kontekstualno dugme u zavisnosti od korisnikovog izbora ultrazvučnih inspekcijskih stavki, potrebne dijagnostičke funkcije mogu biti dodeljene dugmadima na kontrolnoj tabli da bi se smanjio problem sa izborom menija.

QuickPreset

Jednim dodirom, korisnik može da izabere najčešće korišćenjih sondi i unapred podešenih postavki.
.