Premijum ultrazvučni aparat za radiologiju Samsung RS85 Prestige

Crystal Architecture™, arhitektura slike koja kombinuje CrystalBeam™ i CrystalPure™, dok je zasnovan na S-Vue Transducer™, treba da obezbedi kristalno čistu sliku.

CrystalBeam™ je nova tehnologija za formiranje snopa koja je korisna u pružanju rezolucije slike visokog kvaliteta i povećane uniformnosti slika.

CrystalPure™ je Samsungov najnoviji ultrazvučni mehanizam za obradu slike sa poboljšanom obradom 2D slike, obradom signala u boji i naprednim intelektualnim algoritmom koji nudi izvanredne performanse slike i efikasan tok rada tokom složenih slučajeva.

GPU Memory*

for fast rendering speed

Processing Power*

for high-quality images

Data Transfer Rate*

for fast frame rates

GPU Memory*

for fast rendering speed

Processing Power*

for high-quality images

Data Transfer Rate*

for fast frame rates
* Compared to the Samsung RS85 V1.0

Sofisticirane 2D & Color slike dobijene pomoću CrystalPure™

Uklonite šumove i pojačajte ivice

PureVision™ tehnologija za supresiju šuma u slici i isticanje ivica radi uniformno jasne slike

Osvetlite skrivene strukture u zatamnjenim regijama

ShadowHDR™ selektivna primena niskofrekventnih i viskofrekventnih ultrazvukova da bi se prosvetlili delovi kod kojih dolazi do atenuacije

Uklonite zamućene delove na slici

HQ Vision™ pruža jasnije slike ublažavanjem karakteristika ultrazvučnih slika koje su blago zamućene od stvarnog vida

Vizuelizujte spore protoke u mikrovaskularnim strukturama

MV-Flow™ prikaz mikrovaskularnih protoka
.

Ispitajte periferne krvne sudove sa direkcionim Power Dopplerom

S-Flow™ funkcija koristi tehnologiju doplera usmerene snage, omogućavajući vam da pregledate čak i periferne krvne sudove

Prikažite protok u krvnim sudovima u 3d prikazu

LumiFlow™ je funkcija koja vizualizuje protok krvi u 3-dimenzionalnom prikazu kako bi se intuitivno razumela struktura krvotoka i malih krvnih sudova

Napredne tehnologije za pouzdanu procenu

Proračun hepatorenalnog indeks sa preporučenim ROI

EzHRi™ izračunavanje hepatorenalniog index-a (HRI), za kvantifikaciju steatoze jetre (TAI) u poređenju između parenhima jetre i renalnog korteksa

Kvantitativno merenje masne jetre pomoću atenuacije ultrazvuka kroz tkivo

TAI™ kvantitativno merenje atenuacije zraka kroz tkivo za procenu steatotičkih promena jetre

Kvantitativno merenje masne jetre pomoću rasipanja ultrazvuka kroz tkivo

TSI™ kvantitativno merenje rasipanja zraka kroz tkivo za procenu steatotičkih promena na jetri

Analizirajte označene lezije na dojci pomoću veštačke inteligencije

S-DETECT™ for Breast tehnologija koja omogućava podršku u detekciji i analizi lezija u dojci (Breast Imaging Reporting and Data System-BI-RAD™ Score)

Analizirajte označene lezije na tiroidnoj žlezdi pomoći veštačke inteligencije

S-DETECT™ for Thyroid tehnologija koja omogućava podršku u detekciji i analizi lezija u tiroidnoj žlezdi (Thyroid Imaging-Reporting and Data System-TIRADS™ Score)

Prikažite i kvantifikujte tvrdoću tkiva neinvazivnom metodom

S-Shearvave Imaging™ omogućava neinvazivnu procenu tvrdih tkiva u različitim oblastima. Elastogram označen bojom, kvantitativna merenja, opcije prikaza i funkcije ROI koje bira korisnik su korisni za tačnu dijagnozu.

Intuitivno više modularno fuziono snimanje sa visokom preciznošću

S-FUSION™ Savremena komparativna analiza slike u realnom vremenu kompatibilna sa više modaliteta (PET-CT, CT, MRI) i visokom preciznošću. S-FUSION™ za prostatu omogućava precizno prepoznavanje i navođenje biopsije u realnom vremenu zasnovano na 3D MRI modelu

Matching Auto omogućava automatsku početnu registraciju pričvršćivanjem spoljnih markera na telo pacijenta pre nego što se S-Fusion™ pregled obradi, što pomaže da se obezbedi brz i precizan pregled.

Automatsko pozicioniranje pomaže brzom i efikasnom pregledu sa inicijalnom registracijom u jednom koraku između CT/MR i ultrazvučnih snimaka pozicioniranjem sonde na sredini stomaka pacijenta.

Automatska kalibracija podržava automatsku funkciju kalibracije u realnom vremenu koja vam pomaže da izvršite preciznije i pouzdanije procedure.
.

Korekcija deformacije je funkcija za poboljšanje tačnosti registracije sa MR slikom ispravljanjem deformisanog oblika prostate kada se sonda kompresuje tokom procedure i korisna je za proceduru ciljane biopsije.

3D modeliranje omogućava bezbednu navigaciju i precizno navođenje tokom biopsije prostate na osnovu 3D modela kreiranih iz MR baze podataka, a takođe pruža funkciju za izveštavanje o lokaciji biopsije.

Deljenje slika, konsultacija i daljinsko upravljanje ultrazvučnim sistemom u realnom vremenu

SonoSync™ je dostupan na računaru i pametnom telefonu kao rešenje za deljenje slika u realnom vremenu koje omogućava komunikaciju i prenos slike sa ultrazvuka na druge modalitete radi kolaboracije i obuke

Conextual Button

Kontekstualno dugme u zavisnosti od korisnikovog izbora ultrazvučnih inspekcijskih stavki, potrebne dijagnostičke funkcije mogu biti dodeljene dugmadima na kontrolnoj tabli da bi se smanjio problem sa izborom menija.

QuickPreset

Jednim dodirom, korisnik može da izabere najčešće korišćenjih sondi i unapred podešenih postavki.
.

27 inča OLED monitor

Olakšavajuće je gledati sliku u različitim okolnostima tokom pregleda na OLED ekranu od 27 inča. OLED realno prikazuje crnu boju.

Wide Screen

Wide Screen / Široki Ekran vam omogućava još oko 23% više lateralnih informacija u poređenju sa normalnim ekranom

Glavna kočnica

Jedna pedala kontroliše mehanizam centralne kočnice. Rezultat je efikasno pomeranje dok korisnik vrši pregled.

Ekran na dodir 14 inča

Ekran na dodir je moguće pomerati kako bi svako mogao da namesti idealnu poziciju za sebe.

Kontrol panel

Kontrol panel je moguće pomerati na 6 strana i tako optimizovati i olakšati vaš rad. Kada se aparat ugasi, kontrol panel se vraća u početni položaj kako bi olakšao pomeranje aparata.

Manevarski točak

4 okretna točka omogućavaju lako skretanje i funkciju zaključavanja.