Samsung V6

Podizanje samopouzdanja uz vrhunske performanse snimanja

V6 pruža izuzetan kvalitet 2D i Color slike, a pokreće ga Samsungov osnovni mehanizam za obradu slika, Crystal Architecture™. Sa svojim sveobuhvatnim mogućnostima snimanja, V6 je dizajniran da neprimetno podrži vaše dnevne potrebe za ultrazvučnim skeniranjem, omogućavajući jasnu i preciznu akviziciju slike. Povećajte samopouzdanje i tačnost ultrazvučnog skeniranja sa V6.

Osvetlite skrivene strukture u zatamnjenim regijama

ShadowHDR™ selektivna primena niskofrekventnih i viskofrekventnih ultrazvukova da bi se prosvetlili delovi kod kojih dolazi do atenuacije.

Filter za smanjenje šuma i poboljšanje kvaliteta 2D slike

ClearVision obezbeđuje jasnije granice tkiva koristeći filter za smanjenje šuma i tako generiše oštre 2D slike. Smanjuje halo artefakt koji se javlja kada je kontura tkiva pojačana i uklanja šumove na granicama tkiva.

Uklonite zamućene delove na slici

HQ Vision™ pruža jasnije slike ublažavanjem karakteristika ultrazvučnih slika koje su blago zamućene.

Vizuelizujte spore protoke u mikrovaskularnim strukturama

MV-Flow™ prikaz mikrovaskularnih protoka

Prikažite protok u krvnim sudovima u 3D prikazu

LumiFlow™ je funkcija koja vizualizuje protok krvi u 3-dimenzionalnom prikazu kako bi se intuitivno razumela struktura krvotoka i malih krvnih sudova.

Analizirajte periferne krvne sudove sa direkcionim Power Dopplerom

S-Flow™ funkcija koristi tehnologiju doplera usmerene snage, omogućavajući vam da pregledate čak i periferne krvne sudove.

Prikažite i kvantifikujte tvrdoću tkiva neinvazivnom metodom

S-ShearWave Imaging™ omogućava neinvazivnu procenu tvrdih tkiva u različitim oblastima. Elastogram označen bojom, kvantitativna merenja, opcije prikaza i funkcije ROI koje bira korisnik su korisni za tačnu dijagnozu.

Kvantitativno merenje masne jetre pomoću ultrazvuka

TAI™ kvantitativno merenje atenuacije zraka kroz tkivo za procenu steatotičkih promena jetre.

TSI™ kvantitativno merenje rasipanja zraka kroz tkivo za procenu steatotičkih promena jetre.

Proračun hepatorenalnog indeks sa preporučenim ROI

EzHRi™ izračunavanje hepatorenalniog index-a (HRI), za kvantifikaciju steatoze jetre (TAI) u poređenju između parenhima jetre i renalnog korteksa.

Analizirajte označene lezije na dojci

S-DETECT™ for Breast tehnologija koja omogućava podršku u detekciji i analizi lezija u dojci (Breast Imaging Reporting and Data System-BI-RAD™ Score).

Analizirajte označene lezije na tiroidnoj žlezdi pomoći veštačke inteligencije

S-DETECT™ for Thyroid tehnologija koja omogućava podršku u detekciji i analizi lezija u tiroidnoj žlezdi (Thyroid Imaging-Reporting and Data System-TIRADS™ Score).

Prikažite krutost tkiva na slici u boji

Dijagnostička ultrazvučna tehnika za snimanje elastičnosti, ElastoScan+™ posmatra transformaciju naprezanja tkiva unutrašnjim ili spoljašnjim silama i pretvara relativnu tvrdoću u sliku u boji.

Lako izračunajte odnos deformacija između dva ROI

E-Strain™ je dizajniran da omogući brzo i lako izračunavanje odnosa deformacija između dva regiona od interesa za svakodnevnu praksu. Jednostavnim postavljanjem, možete dobiti tačne, dosledne rezultate i donositi informisane odluke u mnogim vrstama dijagnostičkih procedura.

Ultrazvuk sa kontrastnim sredstvom

CEUS+ je metoda snimanja korišćenjem ultrazvučnih kontrastnih sredstava. Kontrastni agens mikromehurića koji se ubrizgava u telo kroz venu ili slično se podvrgava nelinearnoj rezonanciji usled stimulacije ultrazvučne energije. Pored nelinearnog signala generisanog ovom metodom, ultrazvučna kontrastna slika se realizuje korišćenjem harmonijskog signala i tako se koristi za dijagnozu na osnovu karakteristika kontrasta tokom vremena.

Automatski alat za izveštavanje za dijagnozu srca

HeartAssist™, funkcija zasnovana na deep learning tehnologiji, obezbeđuje automatsku klasifikaciju ultrazvučne slike u prikaze merenja potrebne za dijagnozu srca i pruža rezultate merenja.

Kvantifikacija i grafikoni za levu komoru

Strain+ je kvantitativni alat za merenje globalnog i segmentnog pomeranja zida leve komore (LV). U Strain+, tri standardna prikaza LV i Bull’s Eye su prikazani na četvorostrukom ekranu za laku i brzu procenu funkcije LV.

Izmerite ejekcionu frakciju leve komore

AutoEF je funkcija koja meri i kvantifikuje ejekcionu frakciju. Odabirom tri tačke leve komore, izračunava se zapremina na krajnjoj sistoličkoj i krajnjoj dijastoličkoj tački leve komore, kako bi se pomoglo u brzoj i efikasnoj proceni funkcije srca.

Analizirajte i ocenite kretanje zida

StressEcho paket uključuje ocenjivanje i izveštavanje kretanja zida.

Alat za otkrivanje funkcionalnih promena krvnih sudova

Arterial Analysis™ detektuje funkcionalne promene krvnih sudova, obezbeđujući merne vrednosti kao što su krutost, debljina intime-medija i brzina pulsnog talasa zajedničke karotidne arterije. Pošto se funkcionalne promene dešavaju pre morfoloških promena, ova tehnologija pomaže u ranom otkrivanju kardiovaskularnih bolesti.

Izmerite IMT jednim klikom

AutoIMT+ je alatka za analizu potencijalnog rizika pacijenta od kardiovaskularnih bolesti. Omogućava jednostavno merenje debljine intime-medija prednjeg i zadnjeg zida zajedničke karotide pritiskom na dugme.

Automatski detektujte i pratite nerve pomoću AI tehnologije

NerveTrack™, funkcija zasnovana na deep learning tehnologiji, otkriva i pruža informacije o lokaciji nervnog područja u realnom vremenu tokom ultrazvučnog skeniranja.

Prikaz u proširenom vidnom polju

Panoramic+ se prikazuje kao prošireno vidno polje tako da korisnici mogu da pregledaju široka područja koja se ne uklapaju u jednu sliku kao jednu sliku. Panoramic+ takođe podržava ugaono skeniranje iz prikupljanja podataka linearne sonde.

Jasno prikažite vrh igle

NeedleMate+™ pojačava kontrast kako bi vrh igle bio vidljiviji prilikom izvođenja intervencija.

Optimizujte tok rada pomoću alata koji štede vreme

V6 je posebno dizajniran da optimizuje radnu efikasnost zdravstvenih radnika. Naročito zahvaljujući svojoj daljinskoj pristupačnosti, pojednostavljenim tokovima posla, širem prikazu ekrana za poboljšano korisničko iskustvo i kompaktnom, ali moćnom dizajnu sa baterijom, što ga čini prilagodljivim za različita medicinska okruženja.

Efikasna saradnja u realnom vremenu, prilagodljiva načinu na koji radite

SonoSync™ je dostupan na računaru i pametnom telefonu kao rešenje za deljenje slika u realnom vremenu koje omogućava komunikaciju i prenos slike sa ultrazvuka na druge modalitete radi kolaboracije i obuke.

Pristup RIS-u iz pretraživača ultrazvučnog sistema

RIS pretraživač je funkcija koja poboljšava radni tok u bolnici omogućavajući pristup RIS-u preko pretraživača ugrađenog u sistem za naknadni proces bez potrebe za prelaskom na računar nakon skeniranja.

Vidite slike na proširenom ekranu

Ultrazvučni pregled se može obaviti dok se gledaju slike i snimci koji su prošireni u različitim odnosima prema želji korisnika.

Samsung V6

Podizanje samopouzdanja uz vrhunske performanse snimanja

V6 pruža izuzetan kvalitet 2D i Color slike, a pokreće ga Samsungov osnovni mehanizam za obradu slika, Crystal Architecture™. Sa svojim sveobuhvatnim mogućnostima snimanja, V6 je dizajniran da neprimetno podrži vaše dnevne potrebe za ultrazvučnim skeniranjem, omogućavajući jasnu i preciznu akviziciju slike. Povećajte samopouzdanje i tačnost ultrazvučnog skeniranja sa V6.

Filter za smanjenje šuma i poboljšanje kvaliteta 2D slike

ClearVision obezbeđuje jasnije granice tkiva koristeći filter za smanjenje šuma i tako generiše oštre 2D slike. Smanjuje halo artefakt koji se javlja kada je kontura tkiva pojačana i uklanja šumove na granicama tkiva.

Vizuelizujte spore protoke u mikrovaskularnim strukturama

MV-Flow™ prikaz mikrovaskularnih protoka u 2D/3D.

3D

RealisticVue™ prikazuje 3D anatomiju visoke rezolucije sa izuzetnim detaljima i realističnom percepcijom dubine. Smer izvora svetlosti koji bira korisnik stvara senke za bolje definisane anatomske strukture.

Osvetlite skrivene strukture u zatamnjenim regijama

ShadowHDR™ selektivna primena niskofrekventnih i viskofrekventnih ultrazvukova da bi se prosvetlili delovi kod kojih dolazi do atenuacije.

Prikažite protok u krvnim sudovima u 3D prikazu

LumiFlow™ je funkcija koja vizualizuje protok krvi u 3-dimenzionalnom prikazu kako bi se intuitivno razumela struktura krvotoka i malih krvnih sudova.

Vizuelizujte unutrašnje i spoljašnje strukture i morfologiju protoka

CristalVue™ je napredna tehnologija prikazivanja volumena koja poboljšava vizuelizaciju unutrašnjih i spoljašnjih struktura u jednoj prikazanoj slici koristeći kombinaciju intenziteta, gradijenta i položaja

Automatsko merenje fetalne biometrije

BiometryAssist™, funkcija zasnovana na deep learning tehnologiji, je automatska tehnologija za biometrijsko merenje. Omogućava korisnicima da izmere parametre rasta fetusa jednim klikom uz održavanje konzistentnosti pregleda.

Izmerite veličinu i oblik materice pomoću AI tehnologije

UterineAssist™, zasnovan na deep learning tehnologiji, automatski meri veličinu i oblik materice, pomažući u otkrivanju znakova abnormalnosti materice, kao i skraćujući vreme skeniranja.

Automatska klasifikacija i označavanje slika

VievAssist™, funkcija zasnovana na deep learning tehnologiji, obezbeđuje automatsku klasifikaciju ultrazvučnih slika i označavanje struktura kako bi se skratilo vreme prilokom pregleda

Izmerite veličinu folikula na osnovu 2D

2D Follicle™ je funkcija za merenje veličine folikula na osnovu 2D slike i za pružanje informacija o statusu tokom kontrolisane simulacije jajnika.

Procenite rizik od neplodnosti

5D Follicle™ identifikuje i meri više folikula jajnika u jednom skeniranju za brzu procenu veličine i statusa folikula tokom kontrolisane simulacije jajnika. Ova funkcija koristi 3D podatke o zapremini da bi pomogla u dobijanju tačnih merenja i smanjila varijacije korisnika.

Pomoć pri odlučivanju o načinu porođaja

LaborAssist™ je funkcija koja pruža informacije o napretku porođaja od automatskog merenja AoP (ugla napredovanja) i pravca glave fetusa. Ovo pomaže u donošenju odluka o porođaju i efikasnoj komunikaciji sa majkom o procesu porođaja.

Analizirajte označene lezije na dojci

S-DETECT™ for Breast tehnologija koja omogućava podršku u detekciji i analizi lezija u dojci (Breast Imaging Reporting and Data System-BI-RAD™ Score).

Analizirajte označene lezije na tiroidnoj žlezdi pomoći veštačke inteligencije

S-DETECT™ for Thyroid tehnologija koja omogućava podršku u detekciji i analizi lezija u tiroidnoj žlezdi (Thyroid Imaging-Reporting and Data System-TIRADS™ Score).

Analizirajte prohodnost jajovoda i morfologiju materice i endometrijuma

CEUS+ HyCoSy se može koristiti u 3D/4D za efikasno ispitivanje prohodnosti jajovoda i morfologije materice i endometrijuma. 4D Prospektivno skladištenje omogućava skladištenje 4D podataka u isto vreme kada se kontrastno sredstvo ubrizgava.

Ispitajte srce fetusa, uključujući dinamiku krvotoka

5D Heart Color™ pruža 9 standardnih ravni srca koristeći fetalne STIC podatke kao i važne informacije o razvoju fetalnog srca na lak i tačan način u skladu sa AIUM smernicom. Pored toga, nudi namenske postavke, prediktivni kursor, dijagnostičko upozorenje i vremenske tačke za dijastolu/sistolu srca.

Izmerite mozak fetusa jednim klikom

5D CNS+™ koristi inteligentnu navigaciju da obezbedi 6 merenja iz 3 poprečna preseka mozga fetusa, kako bi se poboljšala ponovljivost merenja i pojednostavlji pregled.

Proverite rast i težinu fetusa

5D Limb Vol.™ je poluautomatizovana funkcija za brzo i precizno merenje zapremine nadlaktice ili butine iz 3 jednostavne polazne tačke na jednom skupu podataka o zapremini. Ova merenja se zatim mogu koristiti za izračunavanje tačne procene težine fetusa, kao i za pružanje dodatnih informacija u vezi sa statusom fetusa.

Prikažite krutost tkiva na slici u boji

Dijagnostička ultrazvučna tehnika za snimanje elastičnosti, ElastoScan+™ posmatra transformaciju naprezanja tkiva unutrašnjim ili spoljašnjim silama i pretvara relativnu tvrdoću u sliku u boji.

Lako izračunajte odnos deformacija između dva ROI

E-Strain™ je dizajniran da omogući brzo i lako izračunavanje odnosa deformacija između dva regiona od interesa za svakodnevnu praksu. Jednostavnim postavljanjem, možete dobiti tačne, dosledne rezultate i donositi informisane odluke u mnogim vrstama dijagnostičkih procedura.

Klasifikujte tumor jajnika

IOTA-ADNEX * je rešenje za klasifikaciju tumora jajnika IOTA grupe. Primenom ADNEX modela na sistem, on može da izvrši sve procedure od početnog skeniranja do konačnog izveštaja.

Optimizujte tok rada pomoću alata koji štede vreme

V6 je posebno dizajniran da optimizuje radnu efikasnost zdravstvenih radnika. Naročito zahvaljujući svojoj daljinskoj pristupačnosti, pojednostavljenim tokovima posla, širem prikazu ekrana za poboljšano korisničko iskustvo i kompaktnom, ali moćnom dizajnu sa baterijom, što ga čini prilagodljivim za različita medicinska okruženja.

Efikasna saradnja u realnom vremenu, prilagodljiva načinu na koji radite

SonoSync™ je dostupan na računaru i pametnom telefonu kao rešenje za deljenje slika u realnom vremenu koje omogućava komunikaciju i prenos slike sa ultrazvuka na druge modalitete radi kolaboracije i obuke.

Jednostavan prenos slika i snimaka fetusa

HelloMom™ je jednostavno i bezbedno rešenje za deljenje slika generisanjem QR koda za izabrane slike fetusa. Trudnice i porodica mogu da preuzimaju slike fetusa skeniranjem QR koda pomoću pametnog telefona, smanjujući muke oko instaliranja posebne aplikacije.

Vidite slike na proširenom ekranu

Ultrazvučni pregled se može obaviti dok se gledaju slike i snimci koji su prošireni u različitim odnosima prema želji korisnika.

Touch Gesture

Intuitivno Vam omogućava da rotirate, zumirate, isecate i pomerate 3D slike direktno sa ekrana osetljivog na dodir.

Touch Edit

Podesiv ekran na dodir, omogućava korisniku da najčešće korišćene funkcije premesti na početnu stranu.