Samsung V7

Sve ključne prednosti koje želite

V7 nudi fascinantne performanse i pruža vam mogućnost da uradite ono što želite uz sveobuhvatne alate koji sadrže najnovije inovacije.

EzHRI™, TAI™ i TSI™ su napredne funkcije posvećene abdominalnoj dijagnostici, koje pomažu u donešenju tačne kliničke odluke kvantifikacijom masne jetre u realnom vremenu.

Bogat funkcijama, V7 vam omogućava da proverite zdravlje pacijenta u potpunosti.

Obogaćene dijagnostičke karakteristike sa tačnošću i preciznošću

V7 sistem dolazi sa naprednim funkcijama za zdravlje žena koje pomažu u preciznoj dijagnozi.

Raznovrsnost funkcija i interfejs prilagođen korisniku pomažu u značajnom poboljšanju svakodnevnog iskustva ultrazvučnog pregleda.

Prikažite i kvantifikujte tvrdoću tkiva neinvazivnom metodom

S-ShearWave Imaging™ omogućava neinvazivnu procenu tvrdih tkiva u različitim oblastima. Elastogram označen bojom, kvantitativna merenja, opcije prikaza i funkcije ROI koje bira korisnik su korisni za tačnu dijagnozu.

Kvantifikacija i grafikoni za levu komoru

Strain+ je kvantitativni alat za merenje globalnog i segmentnog pomeranja zida leve komore (LV). U Strain+, tri standardna prikaza LV i Bull’s Eye su prikazani na četvorostrukom ekranu za laku i brzu procenu funkcije LV.

Analizirajte označene lezije na dojci

S-DETECT™ for Breast tehnologija koja omogućava podršku u detekciji i analizi lezija u dojci (Breast Imaging Reporting and Data System-BI-RAD™ Score).

Kvantitativno merenje masne jetre pomoću ultrazvuka

TAI™ kvantitativno merenje atenuacije zraka kroz tkivo za procenu steatotičkih promena jetre.

TSI™ kvantitativno merenje rasipanja zraka kroz tkivo za procenu steatotičkih promena jetre.

Proračun hepatorenalnog indeks sa preporučenim ROI

EzHRi™ izračunavanje hepatorenalniog index-a (HRI), za kvantifikaciju steatoze jetre (TAI) u poređenju između parenhima jetre i renalnog korteksa.

Automatski alat za izveštavanje za dijagnozu srca

HeartAssist™, funkcija zasnovana na deep learning tehnologiji, obezbeđuje automatsku klasifikaciju ultrazvučne slike u prikaze merenja potrebne za dijagnozu srca i pruža rezultate merenja.

Analizirajte i ocenite kretanje zida

StressEcho paket uključuje ocenjivanje i izveštavanje kretanja zida.

Alat za otkrivanje funkcionalnih promena krvnih sudova

Arterial Analysis™ detektuje funkcionalne promene krvnih sudova, obezbeđujući merne vrednosti kao što su krutost, debljina intime-medija i brzina pulsnog talasa zajedničke karotidne arterije. Pošto se funkcionalne promene dešavaju pre morfoloških promena, ova tehnologija pomaže u ranom otkrivanju kardiovaskularnih bolesti.

Lako izračunajte odnos deformacija između dva ROI

E-Strain™ je dizajniran da omogući brzo i lako izračunavanje odnosa deformacija između dva regiona od interesa za svakodnevnu praksu. Jednostavnim postavljanjem, možete dobiti tačne, dosledne rezultate i donositi informisane odluke u mnogim vrstama dijagnostičkih procedura.

Izmerite IMT jednim klikom

AutoIMT+ je alatka za analizu potencijalnog rizika pacijenta od kardiovaskularnih bolesti. Omogućava jednostavno merenje debljine intime-medija prednjeg i zadnjeg zida zajedničke karotide pritiskom na dugme.

Jasno prikažite vrh igle

NeedleMate+™ pojačava kontrast kako bi vrh igle bio vidljiviji prilikom izvođenja intervencija.

Analizirajte označene lezije na tiroidnoj žlezdi pomoći veštačke inteligencije

S-DETECT™ for Thyroid tehnologija koja omogućava podršku u detekciji i analizi lezija u tiroidnoj žlezdi (Thyroid Imaging-Reporting and Data System-TIRADS™ Score).

Automatski detektujte i pratite nerve pomoću AI tehnologije

NerveTrack™, funkcija zasnovana na deep learning tehnologiji, otkriva i pruža informacije o lokaciji nervnog područja u realnom vremenu tokom ultrazvučnog skeniranja.

Izmerite ejekcionu frakciju leve komore

AutoEF je funkcija koja meri i kvantifikuje ejekcionu frakciju. Odabirom tri tačke leve komore, izračunava se zapremina na krajnjoj sistoličkoj i krajnjoj dijastoličkoj tački leve komore, kako bi se pomoglo u brzoj i efikasnoj proceni funkcije srca.

Prikaz u proširenom vidnom polju

Panoramic+ se prikazuje kao prošireno vidno polje tako da korisnici mogu da pregledaju široka područja koja se ne uklapaju u jednu sliku kao jednu sliku. Panoramic+ takođe podržava ugaono skeniranje iz prikupljanja podataka linearne sonde.

Intuitivno više modularno fuziono snimanje sa visokom preciznošću

S-FUSION™ Savremena komparativna analiza slike u realnom vremenu kompatibilna sa više modaliteta (PET-CT, CT, MRI) i visokom preciznošću. S-FUSION™ za prostatu omogućava precizno prepoznavanje i navođenje biopsije u realnom vremenu zasnovano na 3D MRI modelu.

Ultrazvuk sa kontrastnim sredstvom

CEUS+ je metoda snimanja korišćenjem ultrazvučnih kontrastnih sredstava. Kontrastni agens mikromehurića koji se ubrizgava u telo kroz venu ili slično se podvrgava nelinearnoj rezonanciji usled stimulacije ultrazvučne energije. Pored nelinearnog signala generisanog ovom metodom, ultrazvučna kontrastna slika se realizuje korišćenjem harmonijskog signala i tako se koristi za dijagnozu na osnovu karakteristika kontrasta tokom vremena.

Prikažite krutost tkiva na slici u boji

Dijagnostička ultrazvučna tehnika za snimanje elastičnosti, ElastoScan+™ posmatra transformaciju naprezanja tkiva unutrašnjim ili spoljašnjim silama i pretvara relativnu tvrdoću u sliku u boji.

Redefinisane imidžing tehnologije koje pokreće Crystal Architecture™

Cristal Architecture™, arhitektura imidžinga koja kombinuje CrystalBeam™ i CrystalLive™, zasnovana na S-Vue Transducer™, treba da obezbedi kristalno čistu sliku.

CrystalBeam™ je nova beamforming tehnologija koja je korisna u pružanju rezolucije slike visokog kvaliteta i povećane uniformnosti slika.

CrystalLive™ je Samsungov najnoviji mehanizam za ultrazvučno snimanje sa poboljšanom obradom 2D slike, 3D prikazivanjem i obradom signala u boji, koji nudi izvanredne performanse slike i efikasan tok rada tokom složenih slučajeva.

Osvetlite skrivene strukture u zatamnjenim regijama

ShadowHDR™ selektivna primena niskofrekventnih i viskofrekventnih ultrazvukova da bi se prosvetlili delovi kod kojih dolazi do atenuacije.

Filter za smanjenje šuma i poboljšanje kvaliteta 2D slike

ClearVision obezbeđuje jasnije granice tkiva koristeći filter za smanjenje šuma i tako generiše oštre 2D slike. Smanjuje halo artefakt koji se javlja kada je kontura tkiva pojačana i uklanja šumove na granicama tkiva.

Uklonite zamućene delove na slici

HQ Vision™ pruža jasnije slike ublažavanjem karakteristika ultrazvučnih slika koje su blago zamućene.

Vizuelizujte spore protoke u mikrovaskularnim strukturama

MV-Flow™ prikaz mikrovaskularnih protoka.

Prikažite protok u krvnim sudovima u 3D prikazu

LumiFlow™ je funkcija koja vizualizuje protok krvi u 3-dimenzionalnom prikazu kako bi se intuitivno razumela struktura krvotoka i malih krvnih sudova.

Analizirajte periferne krvne sudove sa direkcionim Power Dopplerom

S-Flow™ funkcija koristi tehnologiju doplera usmerene snage, omogućavajući vam da pregledate čak i periferne krvne sudove.

Efikasna saradnja u realnom vremenu, prilagodljiva načinu na koji radite

SonoSync™ je dostupan na računaru i pametnom telefonu kao rešenje za deljenje slika u realnom vremenu koje omogućava komunikaciju i prenos slike sa ultrazvuka na druge modalitete radi kolaboracije i obuke.

Pristup RIS-u iz pretraživača ultrazvučnog sistema

RIS pretraživač je funkcija koja poboljšava radni tok u bolnici omogućavajući pristup RIS-u preko pretraživača ugrađenog u sistem za naknadni proces bez potrebe za prelaskom na računar nakon skeniranja.

Vidite slike na proširenom ekranu

Ultrazvučni pregled se može obaviti dok se gledaju slike i snimci koji su prošireni u različitim odnosima prema želji korisnika.

14-inčni ekran osetljiv na dodir

Samsungov ekran osetljiv na dodir može da se podesi tako da se prilagodi korisničkim željama.

Dodelite funkcije dugmićima u blizini kuglice

U zavisnosti od režima rada ultrazvuka, funkcije dodeljene dugmadima oko kuglice mogu se koristiti za smanjenje problema sa izborom menija.

Sačuvajte slike direktno na USB memoriju

Funkcija QuickSave omogućava da se slike sačuvaju direktno na USB memoriji tokom pregleda.

Koristite sistem kada je napajanje naizmeničnom strujom privremeno nedostupno

BatteriAssist™ obezbeđuje baterijsko napajanje sistemu, omogućavajući korisnicima da izvrše skeniranje kada je napajanje naizmeničnom strujom privremeno nedostupno. Takođe omogućava transport ultrazvučnog sistema na drugu lokaciju i početak skeniranja odmah.

Efikasan sistem hlađenja

Efikasan sistem protoka vazduha hladi ultrazvučni sistem stalnim ispuštanjem toplote i smanjenjem buke ventilatora.

Reciklirani materijali

Poklopac od ekološki prihvatljive smole nanesen je na spoljašnji poklopac otvora za vazduh.

Samsung V7

Sve ključne prednosti koje želite

V7 nudi fascinantne performanse i pruža vam mogućnost da uradite ono što želite uz sveobuhvatne alate koji sadrže najnovije inovacije.

Funkcija ViewAssist™ automatski vrši merenja i beleške jednostavnim klikom na dugme, čime se smanjuju ponavljajući poslovi za doktore.

Bogat funkcijama, V7 vam omogućava da proverite zdravlje pacijenta u potpunosti.

Obogaćene dijagnostičke karakteristike sa tačnošću i preciznošću

V7 sistem dolazi sa naprednim funkcijama za zdravlje žena koje pomažu u preciznoj dijagnozi.

Raznovrsnost funkcija i interfejs prilagođen korisniku pomažu u značajnom poboljšanju svakodnevnog iskustva ultrazvučnog pregleda.

Automatsko merenje fetalne biometrije

BiometryAssist™, funkcija zasnovana na deep learning tehnologiji, je automatska tehnologija za biometrijsko merenje. Omogućava korisnicima da izmere parametre rasta fetusa jednim klikom uz održavanje konzistentnosti pregleda.

Izmerite veličinu i oblik materice pomoću AI tehnologije

UterineAssist™, zasnovan na deep learning tehnologiji, automatski meri veličinu i oblik materice, pomažući u otkrivanju znakova abnormalnosti materice, kao i skraćujući vreme skeniranja.

Automatska klasifikacija i označavanje slika

VievAssist™, funkcija zasnovana na deep learning tehnologiji, obezbeđuje automatsku klasifikaciju ultrazvučnih slika i označavanje struktura kako bi se skratilo vreme prilokom pregleda

Funkcija za izdvajanje središnje linije i debljine endometrijuma

Uterine Contour je funkcija koja pomaže u identifikaciji malformacija materice. Automatski izdvaja središnju liniju i debljinu endometrijuma i pruža koronalni prikaz u 3D

Pomoć pri odlučivanju o načinu porođaja

LaborAssist™ je funkcija koja pruža informacije o napretku porođaja od automatskog merenja AoP (ugla napredovanja) i pravca glave fetusa. Ovo pomaže u donošenju odluka o porođaju i efikasnoj komunikaciji sa majkom o procesu porođaja.

Analizirajte prohodnost jajovoda i morfologiju materice i endometrijuma

CEUS+ HyCoSy se može koristiti u 3D/4D za efikasno ispitivanje prohodnosti jajovoda i morfologije materice i endometrijuma. 4D Prospektivno skladištenje omogućava skladištenje 4D podataka u isto vreme kada se kontrastno sredstvo ubrizgava.

Ispitajte srce fetusa, uključujući dinamiku krvotoka

5D Heart Color™ pruža 9 standardnih ravni srca koristeći fetalne STIC podatke kao i važne informacije o razvoju fetalnog srca na lak i tačan način u skladu sa AIUM smernicom. Pored toga, nudi namenske postavke, prediktivni kursor, dijagnostičko upozorenje i vremenske tačke za dijastolu/sistolu srca.

Izmerite elastičnost područja grlića materice da biste predvideli prevremeni porođaj

E-Cervix™ meri elastičnost cervikalne oblasti. Koristeći slike elastičnosti koje pomažu u predviđanju prevremenog porođaja i indukovanog porođaja, poboljšava reprodukciju i smanjuje varijacije među posmatračima korišćenjem zbira različitih elastograma dobijenih tokom nekoliko sekundi.

Analizirajte označene lezije na tiroidnoj žlezdi pomoći veštačke inteligencije

S-DETECT™ for Thyroid tehnologija koja omogućava podršku u detekciji i analizi lezija u tiroidnoj žlezdi (Thyroid Imaging-Reporting and Data System-TIRADS™ Score).

Proverite rast i težinu fetusa

5D Limb Vol.™ je poluautomatizovana funkcija za brzo i precizno merenje zapremine nadlaktice ili butine iz 3 jednostavne polazne tačke na jednom skupu podataka o zapremini. Ova merenja se zatim mogu koristiti za izračunavanje tačne procene težine fetusa, kao i za pružanje dodatnih informacija u vezi sa statusom fetusa.

Analizirajte označene lezije na dojci

S-DETECT™ for Breast tehnologija koja omogućava podršku u detekciji i analizi lezija u dojci (Breast Imaging Reporting and Data System-BI-RAD™ Score).

Izmerite mozak fetusa jednim klikom

5D CNS+™ koristi inteligentnu navigaciju da obezbedi 6 merenja iz 3 poprečna preseka mozga fetusa, kako bi se poboljšala ponovljivost merenja i pojednostavlji pregled.

Klasifikujte tumor jajnika

IOTA-ADNEX * je rešenje za klasifikaciju tumora jajnika IOTA grupe. Primenom ADNEX modela na sistem, on može da izvrši sve procedure od početnog skeniranja do konačnog izveštaja.

Prikažite krutost tkiva na slici u boji

Dijagnostička ultrazvučna tehnika za snimanje elastičnosti, ElastoScan+™ posmatra transformaciju naprezanja tkiva unutrašnjim ili spoljašnjim silama i pretvara relativnu tvrdoću u sliku u boji.

Lako izračunajte odnos deformacija između dva ROI

E-Strain™ je dizajniran da omogući brzo i lako izračunavanje odnosa deformacija između dva regiona od interesa za svakodnevnu praksu. Jednostavnim postavljanjem, možete dobiti tačne, dosledne rezultate i donositi informisane odluke u mnogim vrstama dijagnostičkih procedura.

Poluautomatsko merenje LV MPI i RV MPI

MPI+™ – procena sistolne i diastolne funkcije leve i desne ventrikule kod fetusa.

Izmerite veličinu folikula na osnovu 2D

2D Follicle™ je funkcija za merenje veličine folikula na osnovu 2D slike i za pružanje informacija o statusu tokom kontrolisane simulacije jajnika.

Procenite rizik od neplodnosti

5D Follicle™ identifikuje i meri više folikula jajnika u jednom skeniranju za brzu procenu veličine i statusa folikula tokom kontrolisane simulacije jajnika. Ova funkcija koristi 3D podatke o zapremini da bi pomogla u dobijanju tačnih merenja i smanjila varijacije korisnika.

Redefinisane imidžing tehnologije koje pokreće Crystal Architecture™

Cristal Architecture™, arhitektura imidžinga koja kombinuje CrystalBeam™ i CrystalLive™, zasnovana na S-Vue Transducer™, treba da obezbedi kristalno čistu sliku.

CrystalBeam™ je nova beamforming tehnologija koja je korisna u pružanju rezolucije slike visokog kvaliteta i povećane uniformnosti slika.

CrystalLive™ je Samsungov najnoviji mehanizam za ultrazvučno snimanje sa poboljšanom obradom 2D slike, 3D prikazivanjem i obradom signala u boji, koji nudi izvanredne performanse slike i efikasan tok rada tokom složenih slučajeva.

Osvetlite skrivene strukture u zatamnjenim regijama

ShadowHDR™ selektivna primena niskofrekventnih i viskofrekventnih ultrazvukova da bi se prosvetlili delovi kod kojih dolazi do atenuacije.

Filter za smanjenje šuma i poboljšanje kvaliteta 2D slike

ClearVision obezbeđuje jasnije granice tkiva koristeći filter za smanjenje šuma i tako generiše oštre 2D slike. Smanjuje halo artefakt koji se javlja kada je kontura tkiva pojačana i uklanja šumove na granicama tkiva.

3D

RealisticVue™ prikazuje 3D anatomiju visoke rezolucije sa izuzetnim detaljima i realističnom percepcijom dubine. Smer izvora svetlosti koji bira korisnik stvara senke za bolje definisane anatomske strukture.

Vizuelizujte unutrašnje i spoljašnje strukture koristeći CrystalVue™

CristalVue™ je napredna tehnologija prikazivanja volumena koja poboljšava vizuelizaciju unutrašnjih i spoljašnjih struktura u jednoj prikazanoj slici koristeći kombinaciju intenziteta, gradijenta i položaja

Vizuelizujte spore protoke u mikrovaskularnim strukturama

MV-Flow™ prikaz mikrovaskularnih protoka u 2D/3D.

Prikažite protok u krvnim sudovima u 3D prikazu

LumiFlow™ je funkcija koja vizualizuje protok krvi u 3-dimenzionalnom prikazu kako bi se intuitivno razumela struktura krvotoka i malih krvnih sudova.

Efikasna saradnja u realnom vremenu, prilagodljiva načinu na koji radite

SonoSync™ je dostupan na računaru i pametnom telefonu kao rešenje za deljenje slika u realnom vremenu koje omogućava komunikaciju i prenos slike sa ultrazvuka na druge modalitete radi kolaboracije i obuke.

Jednostavan prenos slika i snimaka fetusa

HelloMom™ je jednostavno i bezbedno rešenje za deljenje slika generisanjem QR koda za izabrane slike fetusa. Trudnice i porodica mogu da preuzimaju slike fetusa skeniranjem QR koda pomoću pametnog telefona, smanjujući muke oko instaliranja posebne aplikacije.

Vidite slike na proširenom ekranu

Ultrazvučni pregled se može obaviti dok se gledaju slike i snimci koji su prošireni u različitim odnosima prema želji korisnika.

Touch Gesture

Intuitivno Vam omogućava da rotirate, zumirate, isecate i pomerate 3D slike direktno sa ekrana osetljivog na dodir.

Touch Edit

Podesiv ekran na dodir, omogućava korisniku da najčešće korišćene funkcije premesti na početnu stranu.

14-inčni ekran osetljiv na dodir

Samsungov ekran osetljiv na dodir može da se podesi tako da se prilagodi korisničkim željama.

Dodelite funkcije dugmićima u blizini kuglice

U zavisnosti od režima rada ultrazvuka, funkcije dodeljene dugmadima oko kuglice mogu se koristiti za smanjenje problema sa izborom menija.

Sačuvajte slike direktno na USB memoriju

Funkcija QuickSave omogućava da se slike sačuvaju direktno na USB memoriji tokom pregleda.

Koristite sistem kada je napajanje naizmeničnom strujom privremeno nedostupno

BatteriAssist™ obezbeđuje baterijsko napajanje sistemu, omogućavajući korisnicima da izvrše skeniranje kada je napajanje naizmeničnom strujom privremeno nedostupno. Takođe omogućava transport ultrazvučnog sistema na drugu lokaciju i početak skeniranja odmah.

Efikasan sistem hlađenja

Efikasan sistem protoka vazduha hladi ultrazvučni sistem stalnim ispuštanjem toplote i smanjenjem buke ventilatora.

Reciklirani materijali

Poklopac od ekološki prihvatljive smole nanesen je na spoljašnji poklopac otvora za vazduh.