Sony UP-D25MD (u boji)

Sublimacija boje

Tehnologija štampe sa sublimacijom boje obezbeđuje štampanje slika fotografskog kvaliteta – mnogo kvalitetnije slike od inkjet. Dodatni sloj laminacije štiti papir od prosipanja i drugih oštećenja. Hirurški izveštaji, uključujući slike operacija, proizvode se u vrhunskom fotografskom kvalitetu.