Sony UPD-898MD (crno beli)

Štampanje visoko kvalitetnih crno-belih medicinskih slika velikom brzinom

UP-D898MD je kompaktni A6 crno-beli digitalni štampač medicinskog kvaliteta. Dizajniran je da se integriše u širok spektar kompatibilnih okruženja za medicinsko snimanje, kao što su digitalni ultrazvučni sistemi, mobilni C-Arm ili laboratorije za kateterizaciju srca. Visokokvalitetni termički mehanizam za štampanje može da proizvede štampane kopije nepokretnih slika snimljenih ovim sistemima za upotrebu u kartonima pacijenata.