Lemi Hydrogyno

Hydrogyno je specijalno dizajniran za dijagnostiku, ginekološke, ultrazvučne i kolposkopske preglede. Opremljen standardnim anatomskim dušekom. Na zahtev postoji i verzija sa naslonom za noge koja omogućava da stolica postane funkcionalni krevet za pregled. Pogodno za bilo koju medicinsku ordinaciju, delimično zahvaljujući rotaciji od 360°.

Idealan za:

  • dijagnostiku
  • ginekološke preglede
  • ultrazvučne preglede
  • kolposkopske preglede

 

Manuelno podešavanje

Stolica je opremljena ručnim podešavanjem leđa i glave uz nagibno kretanje. Praktične ručke omogućavaju ručno podešavanje različitih delova stolice omogućavajući doktoru da pronađe najbolju poziciju za obavljanje pregleda.

Rotacije stolice 360°

Stolica omogućava doktoru veću slobodu kretanja uz pomoć praktične hidraulične pumpe. Pritiskom na pedalu nadole će se otključati rotacija, dok će vam podizanje pedale nagore omogućiti da zaključate i fiksirate odabranu poziciju radi sigurnosti i stabilnosti.

Podešavanje visine hidrauličnom pumpom

Visina je podesiva pomoću hidraulične pumpe. Stolica se može podići sa minimalne visine od 67 cm na maksimalnu od 83 cm jednostavnim uzastopnim pritiskanjem pedale nadole, dok za spuštanje stolice jednostavno pritisnite pedalu dole.