BAXTER TS 7500

Fleksibilnost, efikasnost i sigurnost – sve u jednom stolu

Od fiksnog hibridnog do mobilnog CT-a, hirurški paketi za interventno snimanje su vitalni za složene procedure vođene slikom. Ali specifičnost i nefleksibilnost stola mogu da dovedu do toga da OR budu neaktivne. Kada su efikasnost i prilagodljivost najvažniji za uspešnu propusnost, optimizacija interventnih OR-a za snimanje za multidisciplinarnu upotrebu je od vitalnog značaja..

Sistemski sto TS7500 je pouzdan, siguran i bezbedan sa zamenljivim pločama koje se lako mogu prilagoditi različitim podešavanjima i procedurama, omogućavajući povećanu intraoperativnu efikasnost i produktivnost. Ove funkcionalnosti i mogućnost stola za multidisciplinarnu upotrebu prostorija omogućavaju da se vaš hirurški prostor prostire od hibridnih OR do opšte hirurgije i dalje.

Intuitivan

Partnerska integracija za kontrolu stola sa različitim proizvođačima.

Efikasan

Promenjive radne ploče i memorisane pozicije stola.

Podesiv

Više stubova i radnih ploča za različite kliničke procedure.

Bezbedan

Bezbednost od preopterećenja i kolizije.

Hibridne operacione sale

Izgradnja hibridnih operacionih sala može pomoći da se poboljša bezbednost pacijenata i pojednostavi klinički radni tok – sve u jednom okruženju. Naša rešenja su dizajnirana da se neprimetno integrišu za najnaprednija okruženja.

Rešenja za modularne sale