BAXTER FCS 300

FCS 300 – napajanje u vašoj operacionoj sali

FCS 300 se koristi u operacionoj sali za povezivanje dodatne opreme za potrebe napajanja i slabe struje. Primarno se koristi u hibridnim operativnim salama, specijalnim operativnim salama i ambulantnim hirurškim salama (ASC). Standardna konfiguracija uključuje 2 električne utičnice i 2 niskonaponske.