Octopus RF Elektroda

  • Efikasniji u oblasti visoke impedanse sa VIVA multi RF generatorom
  • Veća ablacija za kraće vreme
  • Jednostavan izbor između 1 do 3 aktivne elektrode za preciznu ablaciju