STARmed VIVA RF Multi Generator

VIVA Multi Generator je dizajniran da efikasno vrši predvidjenu i konstantnu radiofrekventnu ablaciju zadatog volumena, koristeci optimalne modove ablacije, za mase, razlicitih velicina. Takodje nam ukazuje na korisne podatke u cilju pružanja tacne informacije o detaljima procedure ablacije koja se vrsi (snaga struje, temperatura, otpor, potrosene kcal). Multi Gen poseduje opciju ukljucivanja dve elektrode istovremeno, sa isporucivanjem snage od 400 W, i brzim stvaranjem veceg ablacionog polja.