VIVA RF Elektroda

  • Jedinstven i inovativan dizajn sa podesivim aktivnim vrhom između 0,5 – 3 cm i 1,5 – 4,0 cm
  • Idealna za višestruke lezije različitih veličina, oblika i lokacija
  • Veća zona ablacije i brže vreme procedure korišćenjem 15G
  • Isplativo u smanjenju zaliha različitih veličina aktivnih vrhova