Hirurški FHD video snimač sa zapisom zamrznute slike HVO-500MD/SUR

Hirurški FHD video snimač sa zapisom zamrznute slike HVO-500MD/SUR