Endoskopski marker Black Eye™

Endoskopski marker Black Eye™

Black Eye™ je sterilno mastilo dizajnirano da se koristi kao endoskopski marker za trajno obeležavanje polipa i lezija u gastrointestinalnom traktu. Dolazi kao sterilan jednokratni proizvod.

Sastav Black Eye™ markera je sledeći: voda, glicerol, crni (medicinski) ugalj

Isporučuje se u vidu šprica koji sadrži 5 ml markera.

Namena

Black Eye™ je indikovan za endoskopsko obeležavanje lezija u GI traktu kada gastroenerolog predviđa da će lezija zahtevati hirurško uklanjanje.

Tehnološke karakteristike i poredjenje

Black Eye™ je bitno jednak sa predikatnim kolon markerom. Endoskopsko obeležavanje obezbedjuje metod za obeležavanje kancerogenih lezija na zidu želudca ili kolona tokom endoskopske procedure. Obeležena promena je referentna tačka označena za hirurško uklanjanje tkiva.

Zašto je bolje za vaše pacijente?

Sigurno je.

India mastilo preparati sadrže shellac, phenol, i amonijak koji, čak i u rastvorima, trebaju biti izbegavani. Black eye biokompatibilna, ne toksičana formula ne sadrži India mastilo.

Sterilno je.