Servis

Naše iskustvo u servisiranju medicinske opreme više od 25 godina kao i specijalizovan kadar omogućavaju nam da u kratkom roku odgovorimo i na najteže probleme korisnika.

AB Trade vrši usluge redovnog servisa kao i usluge interventnog servisiranja medicinske opreme na prostoru Republike Srbije po dogovoru s korisnikom u prostorijama servisa ili kod korisnika, ukoliko postoje uslovi za to.

AB Trade takođe ima primenjen sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 ISO 13485 ISO 14001 za prodaju i servisiranje medicinske opreme što podrazumeva ustanovljene procedure prijema, popravke, praćenja, provere i ostalih segmenata procesa servisiranja kako bi klijentima obezbedili najviši kvalitet servisiranja uređaja u najkraćem mogućem roku.

Konstantno usavršavanje stručnog kadra čini AB Trade liderom u oblasti servisiranja medicinskih uređaja i opreme u regionu.

Nakon što popunite kontakt formu ulazite u proceduru i u najkraćem roku neko od naših servisera će vas kontaktirati.

2 + 10 =

Radno vreme

Ponedeljak -petak: 07-16h